ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki PORA NA POLA S.A. z siedzibą w Łomży, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 142 798,5 PLN zebrany kapitał
  • 37 dni pozostały czas
  • 211 akcjonariuszy
  • 720 066,75 PLN kwota zbiórki
  • 42,48 % procent oferowany
  • 9,75 PLN cena akcji
  • 73 853 liczba akcji
  • 31.05.2019 data zakończenia
  • 50 007 PLN próg minimalny

PORA NA POLA to internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu. Zrzeszamy sprawdzonych rolników i zaufanych producentów najwyższej jakości żywności. Stawiamy na uczciwie prowadzone gospodarstwa, małe manufaktury, sprawdzony produkt i wspaniałych tworzących go ludzi. Od września 2017 roku dostarczamy starannie wyselekcjonowane, świeże wyroby do domów naszych zadowolonych Klientów. W tym czasie rozwijaliśmy siatkę producentów, usprawnialiśmy logistykę, zbieraliśmy feedback, analizowaliśmy zdobyte dane, wyciągaliśmy wnioski.

Teraz jest pora na kolejny etap. Będziemy rozwijać naszą działalność i potrzebujemy do tego dodatkowych funduszy. Twój udział w inicjatywie umożliwi nam skalowanie biznesu e-commerce i otwarcie nowych kanałów sprzedaży. Dołącz do nas! Zostań inwestorem i ambasadorem PORA NA POLA!

Akcjonariusze